Odstąpienie od umowy

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupującemu, będącemu Konsumentem, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przysługuje na podstawie ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy Sprzedawcy wskazanych w pkt 6 oraz kosztów dodatkowych, wskazanych w pkt. 10 niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni od dnia odebrania Produktu przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.
 2. Do zachowania prawa do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:
  1. w formie pisemnej Pocztą Polską lub kurierem na adres Sprzedawcy: „Oleofarm” sp. z o.o., ul. Mokronoska 8, 52-407 Wrocław;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@oleofarm24.pl;
 3. Oświadczenie można złożyć korzystając ze wzoru formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta lub przy użyciu wzoru udostępnionego przez Sprzedawcę, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego Oleofarm24.pl. Jednakże skorzystanie ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Klient, który odstąpił od umowy, ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem 14 dni. Klient może zwrócić Produkt na adres magazynu Sprzedawcy: „Oleofarm” sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 55-080 Pietrzykowice. Zwracany Produkt prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać „Zwrot”.
 6. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w szczególności opakowania, zabezpieczenia i nadania.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczeniu usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczaniu dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczeniu usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia umowy.
 13. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeks cywilny osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

…………………..dnia ………………….

 

……………..………………….

……………..………………….

……………..………………….

Imię i nazwisko konsumenta/(-ów),

adres  i numer telefonu konsumenta/(ów).       

 

                OLEOFARM Sp. z o.o.                                                   

 1. Mokronoska 8

52-407 Wrocław                                                            

                                                              e-mail: sklep@oleofarm24.pl                                 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Ja/My(*)……………………………………………, niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy:

 

1) świadczenia drogą elektroniczną następujących usług(1)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2) sprzedaży następujących rzeczy(2):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Numer Zamówienia:                               ………………………………………………

Data Zamówienia:                    ………………………………………………

Nr faktury/nr paragonu:        ………………………………………………

Data Odbioru:                            ………………………………………………

 

 

Zwrot kosztów proszę dokonać (właściwe zaznaczyć):

 

 • na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………….. , którego właścicielem jest ……………………………………………………………...……………
 • przekazem pocztowym na adres: ……………………………………………………………...…………… .

 

W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.70 / 5.00 1865 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-01-16
Szybka dostawa, towar w dobrej cenie. Wszystko przebiegło profesjonalnie. Polecam.
2020-01-16
Szybko, bezproblemowo. Polecam
Nasz Sklep internetowy używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji Polityce plików cookies.
Zamknij
pixel