Regulamin promocji "Kupony rabatowe"

 

REGULAMIN
PROMOCJI „KUPONY RABATOWE”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja pod nazwą  „Kupony rabatowe”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Oleofarm Sp. z o.o. z siedzibą w Pietrzykowicach, ul. Fabryczna 16, 55-080 Pietrzykowice, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja odbywać się będzie w terminie od dnia 01.01.2013 r. od godziny 00:00:00 do dnia 31.03.2013 r. do godziny 24:00:00.
 3. Promocja prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 6. Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.oleofarm24.pl, zwanej dalej „Stroną internetową”.

§ 2. ZASADY PROMOCJI

 1. W promocji mogą wziąć udział osoby posiadające kupon rabatowy.
 2. Kupon rabatowy można otrzymać podczas wykładu dietetycznego prowadzonego przez Organizatora. Terminy wykładów znajdują się na Stronie internetowej Organizatora.
 3. Jedna osoba może otrzymać jeden kupon rabatowy za udział w jednym wykładzie dietetycznym.
 4. Kupon rabatowy wydawany jest na okaziciela.
 5. Uczestnikiem Promocji może być osoba spełniająca warunek, o którym mowa w ust.1, będąca osobą fizyczną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, może otrzymać kupon i zrealizować go w ramach Promocji za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 6. Kupon rabatowy uprawnia do 30 % zniżki na zakupy produktów oferowanych przez Organizatora, zrealizowane za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora pod adresem www.oleofarm24.pl, pod warunkiem, że minimalna wartość dokonanych zakupów wyniesie 100 zł.
 7. Skorzystanie z kuponu rabatowego następuje poprzez wpisanie w odpowiednie okno sklepu internetowego Organizatora kodu umieszczonego na kuponie.
 8. Kupon rabatowy może być wykorzystany tylko jeden raz.
 9. Posiadaczowi kuponu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.

§ 3. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w terminie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.03.2013 r. na adres podany w § 1 ust. 1 (o zachowaniu wyżej zakreślonego terminu decyduje data stempla pocztowego, z tym, że nie będą uwzględniane reklamacje doręczone Organizatorowi po dniu 5.04.2013 r.).
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi, a składający reklamację zostanie niezwłocznie zawiadomiony o stanowisku Organizatora w sprawie reklamacji.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kuponu rabatowego niezgodne z niniejszym Regulaminem.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo, powinowaci do II stopnia oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia). Przez „pracowników” rozumie się również osoby wykonujące stale usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 2. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.
 4. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.70 / 5.00 2491 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-01-23
Szybka paczka i dobrze zapakowana- bezpiecznie dla towaru.
2020-01-23
Dziękuję, błyskawicznie, super opakowane, bardzo miły kurier
Nasz Sklep internetowy używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji Polityce plików cookies.
Zamknij
pixel